Experts, 17 september

Aan het Stop Plastic Waste Event op 17 september 2022 nemen de volgende experts deel:

Ingrid Zeegers

Circular economy expert

Ingrid gelooft dat we in een wereld leven waar een nieuwe manier van denken nodig is: een nieuwe economie. Met haar enthousiasme en passie voor deze transitie werkt ze inmiddels al 20 jaar bevlogen aan dit onderwerp. Ingrid Zeegers is momenteel programmanager bij PRICE (Praktijk- & Innovatiecentrum Circulaire Economie): hét circulaire actielab in Flevoland. Met haar integrale visie op de ‘nieuwe economie’ werkt ze samen met ondernemers, de overheid en het onderwijs aan innovatieve vraagstukken die de circulaire economie versnellen. Van strategisch uitdenken van een visie tot het leveren van diep theoretische kennis op het gebied van de Circulaire Economie: Ingrid is een echte duizendpoot. Tijdens haar rol als innovatiemanager bij Philips en directeur van Circulair Friesland heeft ze de nodige ervaring en kennis opgedaan: welke ze nu in Flevoland weer toepast.

Bram Peters

CEO Save Plastics

Just do it! Dat is de lijfspreuk van captain plastic Bram Peters, circulair hero 2022 en ondernemer van de Save groep. Bram studeerde voor boswachter en sterk begaan met natuur en milieu. In 1996 stapte hij in het kunststof bedrijf van zijn vader. Hij onderneemt primair vanuit hart en ziel. Van onbruikbaar plastic zwerfafval maakt hij nuttige producten voor de openbare ruimte. Samen met zijn vrouw verlost hij dorpen en steden van onbruikbaar zwerfplastic, smelt het om en verkoopt kant-en-klare producten aan diezelfde dorpen en steden.

Esperanza Huerta Lwanga

Microplastics specialist

Esperanza is senior onderzoeker op het gebied van bodemecologie, en in de afgelopen jaren is ze zeer betrokken geweest bij de studies van de impact van microplastics op ongewervelden. Ze heeft haar PhD behaald aan de Université Paris VI in 2002, sinds 2003 werkt ze in El Colegio de la Frontera Sur México, en sinds 2017 werkt ze voor de Wageningen Universiteit en Research, op het gebied van Bodemfysica en Landbeheer. Ze heeft meer dan 60 artikelen gepubliceerd in genormeerde tijdschriften.

Rob Schram

Board member Trashpackers

Rob Schram is al meer dan 30 jaar actief in de afval- en recyclingbranche. Gecombineerd met zijn functie als bestuurslid van de NVRD (hét netwerk van Nederlandse gemeenten en overheidsbedrijven die verantwoordelijk zijn voor afvalbeheer en beheer van de openbare ruimte), heeft hij zich beziggehouden met het bevorderen van een duurzame bedrijfsvoering en onderzoek naar de mogelijkheden om de afvalberg te verkleinen.

Zijn overtuiging is dat voor alles wat geproduceerd wordt al nagedacht moet worden over de bestemming na het gebruik en dan moet het uitgangspunt zijn dat alles volledig hergebruikt kan worden. Alleen op die manier kunnen we de hoeveelheid afval en het verbruik van onze kostbare grondstoffen terugdringen.

Als bestuurslid van de Trashpackers hoopt hij een bijdrage te kunnen leveren aan een schonere wereld.

Marja Ritterfeld

Bestuurslid EndPlasticSoup

Marja is bestuurslid EndPlasticSoup en voorzitter van het Duitse EndPlasticSoup chapter en was Rotary districtsgouverneur 2020-2021 in District 1850.

EndPlasticSoup zet zich onder andere in om bewustwording te creëren rondom plastic gebruik. Deze wereldwijde actieve organisatie is opgericht in Amsterdam en heeft als ambitie om in 2050 geen plastic afval in oceanen, zeeën, meren, rivieren, parken, bossen en op de straten te hebben.

 

Johan Luiks

Projectmanager/adviseur grondstoffen en duurzaamheid

Johan is al ruim 25 jaar actief in de branche van afval en grondstoffen. Zijn droom is dat Almere een stad zonder afval wordt, waar enkel nog  grondstoffen worden ingezameld.  Deze zouden in zijn visie ook lokaal moeten worden verwerkt en tot nieuwe producten worden gemaakt. Samen met Bram Peters is hij een van de drijvende krachten geweest achter de Almeerse groene plasticfabriek en het Save Home op de Floriade. Johan is continue op zoek naar nieuwe innovaties die beogen producten een zo lang mogelijke levensduur te geven en aan het einde ervan te hergebruiken. Daarvoor neemt hij actief deel aan allerlei projectgroepen op landelijk en Europees niveau. Zo is hij nu op zoek naar hoogwaardiger toepassingen van het GFT afval.

Het Stop Plastic Waste Event wordt georganiseerd door:

En door Rotary Club Almere-Weerwater:

Het Stop Plastic Waste Event wordt mede mogelijk gemaakt door De Nieuwe Bibliotheek Almere.

Contact:
info@stopplasticwaste.org