Op 4 juni en 17 september 2022 hebben vijf Rotaryclubs in het Rotary district Midden Nederland de Stop Plastic Waste Events georganiseerd op Floriade Expo 2022. Met 81 en 55 enthousiaste deelnemers, waaronder Rotary-leden, experts en bezoekers, was dit een bijzonder succesvolle gebeurtenis.

De dramatische toename van plastic vervuiling in het milieu de afgelopen vijf decennia is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Plastic afval wordt steeds vaker aangetroffen op stortplaatsen, in het water, in de bodem en in de lucht. Dit schaadt de gezondheid van mens, dier en plant, omdat plastics niet afgebroken worden en als microplastics en nanoplastics in voedsel en kleding terecht komen. Het is dus van cruciaal belang dat we nu actie ondernemen om deze crisis aan te pakken.

Bij de StopPlasticWaste events hebben wij de uitdaging opgepakt om tot reductie van plastic afval te komen met het motto: “Verbeter de wereld en begin bij jezelf.”

Om de wereld schoner te maken, moeten inwoners, overheid en ondernemers minder plastics gebruiken en de reeds geproduceerde plastics hergebruiken. Tijdens de events hebben we bewustwording gestimuleerd dat ecologie en economie samen op moeten trekken om deze doelen te bereiken.

Bewustwording

Het eerste event was gericht op bewustwording. Er werd aandacht besteed aan dat verminderen van plastic afval begint bij het individu en dat we allemaal verantwoordelijkheid moeten nemen voor onze eigen impact op het milieu. Het tweede event was gericht op concrete oplossingen en leverde complete actieprogramma’s om tot plasticreductie waaraan nu door vier projectgroepen uitvoering wordt gegeven. Zo wordt er nu gewerkt aan een plan om groene huizen te bouwen van gerecycled plastic. Binnen de Wageningen University & Research wordt er nu nagedacht over hergebruik van landbouwplastics. Na het event blijkt dat het Flevolandziekenhuis werkt aan de reductie van medische kosten door meervoudig gebruik te maken van plastic kleding en medisch materiaal.

  

Educatie

Maar het gaat niet alleen om het bedenken van oplossingen – het gaat ook om educatie. We moeten jonge mensen leren hoe ze circulaire producten kunnen ontwerpen met minimale impact op het milieu. En we moeten iedereen bewust maken van het feit dat we te maken hebben met een milieucrisis die opgelost moet worden voor onze gezondheid.

Om toekomstige generaties te beschermen is een ‘zero-waste’ educatief programma voor jong en oud nodig. Opmerkingen als ‘het is niet mijn probleem’ of ‘het zal mijn tijd wel duren’ moeten vervangen worden door ‘we hebben te maken met een milieucrisis die opgelost moet worden voor onze gezondheid’. En alleen samen kunnen we dat doen.

Stop Plastic Waste Speld

Om organisaties en ook particulieren te inspireren en aan te moedigen het gebruik van plastic te reduceren of elimineren reiken de Almeerse Rotaryclubs ieder jaar de StopPlasticWaste-speld aan een organisatie die actief bijdraagt aan de reductie van plastic gebruik. Op 31 mei zal de eerstvolgende StopPlasticWaste-speld worden uitgereikt tijdens het derde Stop Plastic Waste Event in de Nieuwe Bibliotheek.


De StopPlasticWaste events komen tot stand met financiële ondersteuning van: Rotaryclub Almere, Rotaryclub Almere Weerwater, Rotaryclub Almere New Town, Rotaryclub Zeewolde, Rotaryclub Huizen-Gooimeer, Rotary District Midden Nederland, Horizon Flevoland, Floriade BV en Gemeente Almere.